PAKETERING

Allt är paket. Allt måste finnas i ett sammanhang. En godisbit kan vara vad som helst om det inte är i en påse med en paketerad idé eller som en del av plockgodis. Om mottagaren inte kan relatera till produkten/tjänsten så ligger den utanför ett känt sammanhang för mottagaren. Alltså blir sammanhanget viktigt att presentera. Annars blir det bara lösa delar som leder till diskussion och detaljinferno. Därför arbetar IBIDEA med:

  • Säljande paketlösningar av tjänster och produkter
  • Paketering av förändring, vägbyte eller ny konkurrensnivå
  • Paketering av olika budskap internt och externt
  • Paketering av idéer som blir verkliga och solida
  • Ompaketering av ett företag för att förändra konkurrensbilden – kan behövas när alla gör samma sak vilket leder till priskrig när skillnaden är liten mellan produkterna eller tjänsterna

Paketering är också mycket användbart som ett förenklat tänk. Lättare att hantera och lättare att svara på. Allt är paket.