PERCEPTION

Ett företag ser ut på ett sätt inifrån – och på ett annat utifrån. Det låter enkelt att kunna greppa bägge perspektiven, men i verkligheten förhåller det sig inte alls så. Samma sak med synen på produkter och tjänster. Fler och fler företag som lever helt och hållet på webben har bättre och snabbare koll på vad som behövs – eller inte behövs. Från övergripande attityd till service och förändring av koncept. Dock går det långsammare för industrirelaterade företag eftersom behovet av att se sig omkring har inte behövts i samma utsträckning som tidigare.

Vi har samma produkter som andra i vår bransch, alla vet allt om den och vi känner våra kunder. Om det verkligen är så, hur då komma vidare? Sänka priset, köpas upp av någon större eller försöka merga med No 3? Även här kommer ordet perception väl till hands när det är mer psykologi än pris och prestanda som förr var viktiga.

Genom förändrad perception övergår tro till ta reda på till att överraska marknaden.

Men vaddå perception? Menas det visuell, kognitiv, subliminal, auditiv, olfaktorisk eller haptisk perception – eller amerikanska arméns Perception Management?                                                       Kontakta mig, så berättar jag.