Rådgivning är koden

Man kan inte se allt själv i sin egen välbekanta arbetsmiljö. Ju mer fokus man lägger desto mer närsynt blir man och blind åt sidorna. Tricket är att gå utanför för att kunna se in. Visst, det bryter den dagliga stressrytmiken och det invanda, men det gör allt annat i världen också dagligen. Ett jämnt flöde kan idag återfinnas i vattenfall och laviner – men i arbetslivet?

Det går att sänka stressen och kaoset på jobbet genom att ta in tankar, råd och förslag till hanteringar utifrån. Inte i gruppövningar utan för den enskilda arbetsrollen. Inga andningsövningar, gruppdynamikträningar utan ren rådgivning för hur att hantera arbetsrollen och olika projekt. Rent rått rationellt tänkande som sänker stressnivån och höjer kvaliteten på tänket.