Behovsarbete vs behovskonsumtion?

Efter olika inlägg angående 4 – 6 timmars arbetsdag genom åren, är det intressant att fundera över om det är tiden på arbetet som avgör om jobbet är avklarat eller om fokus på uppgiften har getts? Om man då ställer det mot vilken konsumtion som önskas i förhållande till lön blir det än mer intressant. Konsumerar vi det vi behöver och jobbar vi för funktion så att vi kan gå hem efter typ fyra timmar?

Kommer att tänka på något som hördes ofta för tämligen många år sedan; Det är för lite månad kvar i slutet av lönen. I industrialismens barndom var fabriksägare inte alls glada i böndernas tänk av behovsarbete, d v s mellan så och skörda samt andra saker som hade sin tid och säsong. Det passade inte in i industritänket. Ej heller böndernas behovskonsumtion – det störde det industriella tänket.

Kanske är det så att vi kommer tillbaka till böndernas inställning eftersom det blir svårt att fylla världen med mer produkter som inte finner sina köpare och som bygger ännu mer svåråtervunnet material?

Detta är nog det svåraste för den moderna människan – att få ihop det ena med det andra