Postpandemin

Vår vana av att delta i världen från soffan och jobba från köket kan förändra mer än man skulle tro. Spekulationerna är många innan dimman lättat.

Vårt sätt att handla – kommer spontanköp i fysiska butiker att fungera igen? Matinköp har förändrats och förmodligen kommer den förändringen att hänga med efter pandemin. Ett annat exempel är förvirringen över av vad ett plagg egentligen kostar i de olika reorna – och däremellan med normalpris – vilket ger ifrågasättande av vad ett värde egentligen är; ett fysiskt värde eller värdet i betraktarens ögon? Precisionsköp av rätt vara till rätt pris har blivit lättare hemifrån.

Tid för eftertanke – även tid för ångest när vanorna ändras, men också en omvärderingens tid; vad är viktigt och vad var egentligen inte så viktigt?

Vilka jobb tillkom – och vilka försvann samt vilka affärsmöjligheter förändrades? Synen på vad ett arbete är och var det utförs kommer säkerligen att vara annorlunda än innan Covid19. All arbetsplats behöver alls inte vara på dyra kontor. Telias slogan från 1998 ”Jobba från var du vill” sitter i bakhuvudet – vi kanske är där nu?

 

En tour med Latour

Bruno Latour – en fransk filosof, antropolog och sociolog med lite intressanta idéer. I korthet skulle man kunna sammanfatta hans teorier som  för att gå framåt måste man gå tillbaka i vissa avseenden. Det är inte utan att man får en aha-upplevelse när man bläddrar i hans bok ”We Have Never Been Modern.” I motsats till vad man skulle tro är han absolut inte reaktionär. Han blickar framåt och vissa bitar känns mycket användbara.

Med Immanuel Wallersteins kartläggning om var vi befinner oss nu i samhället och världen, känns Latour inte bara sympatisk utan även tämligen förnuftig. Vissa anser att Latours idéer är abstrakta, men det är fullt möjligt att bygga hållbar funktion av tankarna för en på olika sätt hållbar marknad och framtid.