En tour med Latour

Bruno Latour – en fransk filosof, antropolog och sociolog med lite intressanta idéer. I korthet skulle man kunna sammanfatta hans teorier som  för att gå framåt måste man gå tillbaka i vissa avseenden. Det är inte utan att man får en aha-upplevelse när man bläddrar i hans bok ”We Have Never Been Modern.” I motsats till vad man skulle tro är han absolut inte reaktionär. Han blickar framåt och vissa bitar känns mycket användbara.

Med Immanuel Wallersteins kartläggning om var vi befinner oss nu i samhället och världen, känns Latour inte bara sympatisk utan även tämligen förnuftig. Vissa anser att Latours idéer är abstrakta, men det är fullt möjligt att bygga hållbar funktion av tankarna för en på olika sätt hållbar marknad och framtid.