Om Ib Lenneke

Jag har en bakgrund med fri konst som ledde till samtliga funktioner inom reklambranschen, utom copywriting – skrivandet kom senare. Rörligheten inom de olika yrkesrollerna kom till av ren nyfikenhet. Från teknisk utveckling till mottagarnas utveckling. Samma nyfikenhet ledde till IBIDEA när det började bli uppenbart vart verkligheten var på väg. Färg, form, signal, alternativa metoder/lösningar, insikter i mycket skilda företag, en stor portion psykologi och fantasi har följts åt genom de olika rollerna i Sverige, Danmark, England och Tyskland. Från B2C till B2B och det mest naturliga – H2H = Human to Human. Området bortom vattentäta skott och närmare den som köper, säljer, utvecklar eller tillverkar.