Kommunikation från den egna naveln

Alla vet det jag vet, tänker, pratar och skriver som jag. Därför förstår alla vad jag menar. Om de inte gör det då använder jag ett språk med ord som alla känner igen (Corp Bull och andra ord som tappat sin betydelse) – då kommunicerar jag.

Intressant att 98% av all kommunikation tycks fungera (nå…) så här. I all kommunikation finns det mottagare som INTE vet det man själv vet, tycker eller känner för. Och alla är inte i samma åldersgrupp som en själv, samt att alla har olika referenser för att kunna ta emot information. Alltså måste man gå utanför sig själv helt och hållet för att nå de som inte är som en själv. Naturligtvis är det svårare – vem sa att det var lätt? Vi enskilda är inte världens navel. Ska man nå andra måste man glömma sig själv – DET är kommunikation.