Teknikberusning – funktionsnykterhet

I Sverige bildar vi lämmeltåg inför all sorts ny teknik som om det är lösningen på både riktiga problem så väl som uppfunna. Man får intrycket av att den tekniska utvecklingen älskar att följa SciFi-litteratur slaviskt från 1940-talet och framåt. Som om fiktionen måste bli på riktigt till varje pris från Marsresor till klonade människor. Att göra bara för att man kan. Teknik är mycket bra, jag uppskattar den verkligen – men den är inte alltid en nödvändighet.

Vi har också en tro på att tekniken är mer än det verktyg det är. Vi tror att det är lösningen på många saker; styrning av processer där den mänskliga faktorn ställer till det, möjligheten att tjäna mer på färre inblandade m m. Samtidigt är det en möjlighet att göra vanliga funktioner mer komplicerade, sårbara för radiostörningar, elavbrott och naturkatastrofer. All teknik är verktyginte lösning på grundproblem.

Vad avancerad teknik avslöjar lättare är vem som kan – och vem som inte kan. Det har ett underhållningsvärde i sig.

Företagskultur

Vad är företagskultur – egentligen? Något som har skapats av sig självt eftersom ingen har haft öga på det? Eller genom medarbetare som följt med grundarna sedan start – eller är det något man satt sig för att skapa från dag 1? När man nämner ordet företagskultur kommer det säkert som ett mejl i inboxen; det sitter i väggarna. Som om ordet företagskultur är synonymt med något negativt. Uttrycket det sitter i väggarna får saker att verka omöjliga att förändra. Ibland måste man riva ned de gamla tapeterna eftersom strukturen har blivit ohjälpligt skitig eller att pappret börjar släppa på sina ställen.

Jaha, nya tapeter då? Varför inte bara måla väggarna i olika färger som harmonierar?

Framtidssäkrad

Efter att ordet trygghet har varit ledord i samhället under många år dyker nu ett annat upp – flexibilitet. Allt rör sig på olika sätt och då får vi också röra på oss. Det kan vara geografiskt, yrkesmässigt, kunskapsmässigt, åsiktsmässigt – eller allt på en och samma gång. Vi är alltså våra egna garanter för vår enskilda trygghet likt fisken som simmar för sin.

Att vara framtidssäkrad är samma sak som att vara öppen för nya intryck och vad som händer runtomkring en. Vi är inte färdiga i livet för att vi har en utbildning, ETT jobb eller EN åsikt om hur saker skall vara. Saker kan vara på många sätt. Många olika sätt – och hela tiden. Vår största trygghet är inte den Staten eller arbetsgivaren kan ge – det är den trygghet inom oss som säger att vi klarar av nya saker, förändringar och att lära oss något nytt. Då är man trygg i att vara förberedd på det mesta. Man får helt enkelt agera handbollsmålvakt för att hantera livet.

Men om man är bekväm av sig då? Tja… jag vet inte. Jag har alltid varit obekväm av mig.

Följa John

Det känns säkert. Men vart går John? Är man säker att den vägen passar för allt och alla? Så gör man i vår bransch – och samtidigt undrar man varför inget förändras. Företag som letar nytt blod rekryterar ofta från någon konkurrent och då händer inte speciellt mycket. Internrekryteringar kan kännas tryggt eftersom man känner personen, men bara för att känner någon behöver det inte alls vara rätt person för utmaningen. Igenkänning leder lätt till stagnation.

Det oväntade har alltid tagit konkurrenter på sängen och har ofta varit svårt att hinna fatt. Men hur blir man internt bekant med det oväntade draget utan att bli orolig? Och vad händer om man inte gör det?

Mod eller försiktighet

På frågan om mod eller försiktighet skall gälla vid olika förändringar bör man först definiera bägge orden. Mod är inte detsamma som chansning eller vårdslöshet och försiktighet är inte detsamma som feghet. Det kan krävas andra metoder och verktyg vid förändringar än vad man är van vid. Det enda man bör oroa sig för som företagsledare, ägare och anställd är stagnation.

Varje avdelning sköter sitt och har eget ansvar – men var är limmet som håller bitarna pigga, nyfikna och samman när saker rör på sig? Ingen människa kan arbeta i en avgränsad kub utan att sätta sig in i hur de övriga kuberna hänger samman. Håller man sig till sin indelade modul är det lätt hänt att hjärnan får samma form som på bilden (se ovan). Formen är opraktisk för både företaget och en själv när man skall röra sig framåt. Genom modern historia har vi sett verksamheter drivna efter ingenjörsprincipen, ekonomprincipen och enligt aktieutdelningsprincipen – oavsett vad som egentligen händer med själva företaget. Kanske är det dags för en balanserad blandning som verkligen rör på sig?

PERCEPTION

Ett företag ser ut på ett sätt inifrån – och på ett annat utifrån. Det låter enkelt att kunna greppa bägge perspektiven, men i verkligheten förhåller det sig inte alls så. Samma sak med synen på produkter och tjänster. Fler och fler företag som lever helt och hållet på webben har bättre och snabbare koll på vad som behövs – eller inte behövs. Från övergripande attityd till service och förändring av koncept. Dock går det långsammare för industrirelaterade företag eftersom behovet av att se sig omkring har inte behövts i samma utsträckning som tidigare.

Vi har samma produkter som andra i vår bransch, alla vet allt om den och vi känner våra kunder. Om det verkligen är så, hur då komma vidare? Sänka priset, köpas upp av någon större eller försöka merga med No 3? Även här kommer ordet perception väl till hands när det är mer psykologi än pris och prestanda som förr var viktiga.

Genom förändrad perception övergår tro till ta reda på till att överraska marknaden.

Men vaddå perception? Menas det visuell, kognitiv, subliminal, auditiv, olfaktorisk eller haptisk perception – eller amerikanska arméns Perception Management?                                                       Kontakta mig, så berättar jag.

PAKETERING

Allt är paket. Allt måste finnas i ett sammanhang. En godisbit kan vara vad som helst om det inte är i en påse med en paketerad idé eller som en del av plockgodis. Om mottagaren inte kan relatera till produkten/tjänsten så ligger den utanför ett känt sammanhang för mottagaren. Alltså blir sammanhanget viktigt att presentera. Annars blir det bara lösa delar som leder till diskussion och detaljinferno. Därför arbetar IBIDEA med:

  • Säljande paketlösningar av tjänster och produkter
  • Paketering av förändring, vägbyte eller ny konkurrensnivå
  • Paketering av olika budskap internt och externt
  • Paketering av idéer som blir verkliga och solida
  • Ompaketering av ett företag för att förändra konkurrensbilden – kan behövas när alla gör samma sak vilket leder till priskrig när skillnaden är liten mellan produkterna eller tjänsterna

Paketering är också mycket användbart som ett förenklat tänk. Lättare att hantera och lättare att svara på. Allt är paket.

PLANTERING

Det går inte att utveckla eller förändra allt med en skriftlig plan som skall läsas och följas av alla. Att ryta är en dålig metod från svunnen tid. Att skrika vi har den bästa produkten, tjänsten färgglatt och repeterande gör bara mottagarna immuna. Om man utbrister; jag har den bästa idén för företaget möts man inte heller av jubel. Meningen det HÄR skall vi ändra på för att gå framåt möts av ändlösa diskussioner som inte leder till någon egentlig förändring. Kompromisser gör bara att bägge parter tappar intresset – och allt fortsätter som vanligt.

Att plantera en tanke, ett ord eller ett sammanhang som människor själva börjar använda leder till att man gemensamt kan prata på ett helt annat sätt om förändringen, möjligheten eller insikten om vad som behöver göras. Samma sak gäller för mottagare, samarbetspartners och kunder oavsett marknad. Ord som alla kan enas om.

IBIDEA som trädgårdsmästare; plantering handlar om att frön som växer utan skötsel.