PLANTERING

Det går inte att utveckla eller förändra allt med en skriftlig plan som skall läsas och följas av alla. Att ryta är en dålig metod från svunnen tid. Att skrika vi har den bästa produkten, tjänsten färgglatt och repeterande gör bara mottagarna immuna. Om man utbrister; jag har den bästa idén för företaget möts man inte heller av jubel. Meningen det HÄR skall vi ändra på för att gå framåt möts av ändlösa diskussioner som inte leder till någon egentlig förändring. Kompromisser gör bara att bägge parter tappar intresset – och allt fortsätter som vanligt.

Att plantera en tanke, ett ord eller ett sammanhang som människor själva börjar använda leder till att man gemensamt kan prata på ett helt annat sätt om förändringen, möjligheten eller insikten om vad som behöver göras. Samma sak gäller för mottagare, samarbetspartners och kunder oavsett marknad. Ord som alla kan enas om.

IBIDEA som trädgårdsmästare; plantering handlar om att frön som växer utan skötsel.