Kvalitet – ett ord eller ett löfte

Kvalitet är ett ord som får klä skott för allt möjligt. Man måste ställa sig frågan; kvalitet i förhållande till vad? Till priset på varan eller tjänsten? Kvalitet i förhållande till konkurrerande varor eller tjänster? NÄR står ordet kvalitet verkligen för hållbarhet, sant hantverk som synbart och hållbart skiljer sig från ekonomiskt trimmat maskintillverkat?

Behöver ett varumärke vara av hög kvalitet? Ja, varumärket behöver absolut det – inte nödvändigtvis varan i sig självt. En statussymbol behöver alltså inte vara detsamma som en garanti för kvalitet. Det HAR varit det, men det räckte inte för de visioner som kommande ägare har haft genom åren.

Om man har något som verkligen är av kvalitet då behöver man mycket sällan byta eller köpa nytt. Det låter både förnuftigt och hållbart för konsumenten – marknaden håller inte med. Och just därför vet inte marknaden hur de skall förhålla sig till något hållbart. Frågan blir: ”Hur ska vi tjäna samma pengar som tidigare på något hållbart?” Vem vet, det kanske inte går och så är den sagan slut.

Alltså gäller det att tänka annorlunda.