Om IBIDEA

IBIDEA föddes ur en serie tankar som spann under många år samtidigt som utvecklingen inom tekniken och konsumentbeteendet förändrades. I januari 2002 togs de första stegen, men det var först 2006 som omgivningen började förstå värdet av tjänsterna i IBIDEA. Behovet av extern rådgivning, annorlunda idéer och metoder blev större eftersom konkurrensen ökade genom globalisering och Internet. Att lösa nya problem med välkända metoder ledde inte längre till vad man hoppats på. Därför började IBIDEA erbjuda tjänsterna Perception, Paketering och Plantering.

Fortfarande är företagen indelade i specialistområden, men inget svävar ovanför eller i bakgrunden som ser vad som kan förbättras, förändras eller vad som kan tänkas om till det bättre. Kanske för att det inte har funnits ett specificerat område för en sådan… kub?