Vad jobbar du med?

Den frågan kan jag få i slutet av ett möte. Det är först efter ett tag som det känns relevant att knyta samman säcken med allt som kommit upp på bordet. Jag skulle kunna göra det enkelt för mig men många hade missförstått om jag hade inlett med: Jag hjälper folk och företag att se och tänka.

När man står utanför ett företag eller en organisation så ser man saker som inte är helt synliga för dem som fokuserar fem dagar i veckan på sitt område. Alla specialister har en tendens att i sina egna fokus bli lite blinda utanför fokuspunkten. Och just det kan man öppna upp från en annan vinkel, och då kan man ta vidare steg i förändring eller förädling. Ibland kan det handla om att tänka och göra saker i en annan ordning. Ibland vända på sättet att se på problemet, produkten eller tjänsten. Det kan se annorlunda ut från utsidan än från insidan. Alla mottagare/köpare är inte specialister – och ofta glöms det bort.

IBIDEA´s tre P:n kan användas internt såväl som externt – och naturligtvis oavsett verksamhet och olika mediekanaler: PERCEPTION – PAKETERING – PLANTERING