Rådgivning är koden

Man kan inte se allt själv i sin egen välbekanta arbetsmiljö. Ju mer fokus man lägger desto mer närsynt blir man och blind åt sidorna. Tricket är att gå utanför för att kunna se in. Visst, det bryter den dagliga stressrytmiken och det invanda, men det gör allt annat i världen också dagligen. Ett jämnt flöde kan idag återfinnas i vattenfall och laviner – men i arbetslivet?

Det går att sänka stressen och kaoset på jobbet genom att ta in tankar, råd och förslag till hanteringar utifrån. Inte i gruppövningar utan för den enskilda arbetsrollen. Inga andningsövningar, gruppdynamikträningar utan ren rådgivning för hur att hantera arbetsrollen och olika projekt. Rent rått rationellt tänkande som sänker stressnivån och höjer kvaliteten på tänket.

PERCEPTION

Ett företag ser ut på ett sätt inifrån – och på ett annat utifrån. Det låter enkelt att kunna greppa bägge perspektiven, men i verkligheten förhåller det sig inte alls så. Samma sak med synen på produkter och tjänster. Fler och fler företag som lever helt och hållet på webben har bättre och snabbare koll på vad som behövs – eller inte behövs. Från övergripande attityd till service och förändring av koncept. Dock går det långsammare för industrirelaterade företag eftersom behovet av att se sig omkring har inte behövts i samma utsträckning som tidigare.

Vi har samma produkter som andra i vår bransch, alla vet allt om den och vi känner våra kunder. Om det verkligen är så, hur då komma vidare? Sänka priset, köpas upp av någon större eller försöka merga med No 3? Även här kommer ordet perception väl till hands när det är mer psykologi än pris och prestanda som förr var viktiga.

Genom förändrad perception övergår tro till ta reda på till att överraska marknaden.

Men vaddå perception? Menas det visuell, kognitiv, subliminal, auditiv, olfaktorisk eller haptisk perception – eller amerikanska arméns Perception Management?                                                       Kontakta mig, så berättar jag.

PAKETERING

Allt är paket. Allt måste finnas i ett sammanhang. En godisbit kan vara vad som helst om det inte är i en påse med en paketerad idé eller som en del av plockgodis. Om mottagaren inte kan relatera till produkten/tjänsten så ligger den utanför ett känt sammanhang för mottagaren. Alltså blir sammanhanget viktigt att presentera. Annars blir det bara lösa delar som leder till diskussion och detaljinferno. Därför arbetar IBIDEA med:

  • Säljande paketlösningar av tjänster och produkter
  • Paketering av förändring, vägbyte eller ny konkurrensnivå
  • Paketering av olika budskap internt och externt
  • Paketering av idéer som blir verkliga och solida
  • Ompaketering av ett företag för att förändra konkurrensbilden – kan behövas när alla gör samma sak vilket leder till priskrig när skillnaden är liten mellan produkterna eller tjänsterna

Paketering är också mycket användbart som ett förenklat tänk. Lättare att hantera och lättare att svara på. Allt är paket.

PLANTERING

Det går inte att utveckla eller förändra allt med en skriftlig plan som skall läsas och följas av alla. Att ryta är en dålig metod från svunnen tid. Att skrika vi har den bästa produkten, tjänsten färgglatt och repeterande gör bara mottagarna immuna. Om man utbrister; jag har den bästa idén för företaget möts man inte heller av jubel. Meningen det HÄR skall vi ändra på för att gå framåt möts av ändlösa diskussioner som inte leder till någon egentlig förändring. Kompromisser gör bara att bägge parter tappar intresset – och allt fortsätter som vanligt.

Att plantera en tanke, ett ord eller ett sammanhang som människor själva börjar använda leder till att man gemensamt kan prata på ett helt annat sätt om förändringen, möjligheten eller insikten om vad som behöver göras. Samma sak gäller för mottagare, samarbetspartners och kunder oavsett marknad. Ord som alla kan enas om.

IBIDEA som trädgårdsmästare; plantering handlar om att frön som växer utan skötsel.

Vad jobbar du med?

Den frågan kan jag få i slutet av ett möte. Det är först efter ett tag som det känns relevant att knyta samman säcken med allt som kommit upp på bordet. Jag skulle kunna göra det enkelt för mig men många hade missförstått om jag hade inlett med: Jag hjälper folk och företag att se och tänka.

När man står utanför ett företag eller en organisation så ser man saker som inte är helt synliga för dem som fokuserar fem dagar i veckan på sitt område. Alla specialister har en tendens att i sina egna fokus bli lite blinda utanför fokuspunkten. Och just det kan man öppna upp från en annan vinkel, och då kan man ta vidare steg i förändring eller förädling. Ibland kan det handla om att tänka och göra saker i en annan ordning. Ibland vända på sättet att se på problemet, produkten eller tjänsten. Det kan se annorlunda ut från utsidan än från insidan. Alla mottagare/köpare är inte specialister – och ofta glöms det bort.

IBIDEA´s tre P:n kan användas internt såväl som externt – och naturligtvis oavsett verksamhet och olika mediekanaler: PERCEPTION – PAKETERING – PLANTERING