Följa John

Det känns säkert. Men vart går John? Är man säker att den vägen passar för allt och alla? Så gör man i vår bransch – och samtidigt undrar man varför inget förändras. Företag som letar nytt blod rekryterar ofta från någon konkurrent och då händer inte speciellt mycket. Internrekryteringar kan kännas tryggt eftersom man känner personen, men bara för att känner någon behöver det inte alls vara rätt person för utmaningen. Igenkänning leder lätt till stagnation.

Det oväntade har alltid tagit konkurrenter på sängen och har ofta varit svårt att hinna fatt. Men hur blir man internt bekant med det oväntade draget utan att bli orolig? Och vad händer om man inte gör det?