AI – Autistisk Intelligens

Det finns en stor oro inför utvecklingen av artificiell intelligens som om den utvecklade sig själv – vilket den inte gör. För att den skall börja utveckla sig själv måste den först bli tillräckligt avancerad. Frågan är om det räcker. Det kommer alltid att finnas vissa begränsningar för AI och AGI där glitches uppstår – fördel människan – oavsett hur avancerad tekniken än blir.

AI-forskningen är mycket teknisk och specialiserad samt djupt splittrad i delfält som helt saknar kontakt med varandra. Till en del beror delningen på sociala och kulturella faktorer – människan igen. Problemen för AI kan delas in i; socialt meningsfull irrationalitet per person, socialt splittrad djupare förståelse, kulturella varianter och slump. Dessa områden förvirrar en logisk hjärna – för att inte tala om en artificiell logisk hjärna.